O nás

V roce 2010 probíhalo v klášteře v Želivě Convivium duchovní hudby, pořádané Společností pro duchovní hudbu. Mimo jiné aktivity zde probíhala výuka gospelů a spirituálů, vedená Thierrym Fredem François, basistou světově proslulého seskupení Golden Gate Quartet. Marta Urbanovská, zapálená účastnice, se odvážně Thierryho zeptala, zda by takové kurzy mohl udělat i pro zájemce ve Zlíně. Thierry tehdy řekl: „Proč ne, je to možné.“ Ale později přiznal, že měl jisté pochybnosti, zda budeme schopni celou akci zvládnout. Díky velkému nadšení a víře v úspěch akce se našly finanční prostředky. Dali jsme zájemcům o sborový zpěv na vědomí, že proběhne týdenní gospelové zpívání. Mohl se přihlásit každý, bez rozdílu věku, vyznání, barvy pleti a pěveckých zkušeností. Toto byl první ročník v roce 2011, naše první nesmělé krůčky, ale už tehdy skvělý výkon!

Zásadním poznatkem bylo, že gospel a spirituál je nutno zpívat z celé duše, z plna hrdla a plných plic. Proto takový malý pokyn, přání… „Duše, zpívej!“ A název pro další ročníky byl na světě!

V roce 2011 se zdálo, že půjde o jednorázovou akci. Ale nebylo tomu tak, není a nebude. Thierry do dalšího ročníku zapojil fenomenálního pianistu a zpěváka Rolanda Chama. V roce 2017 Roland přivedl superstar Francie – a tak k nám přišel Kevon Stevy Claire.

První tři roky nás významně podpořil chrámový sbor Tibi při kostele Panny Marie Pomocnice Křesťanů ve Zlíně, na Jižních svazích.

Po čtyři roky nás také jako významný partner provázela Naděje Zlín.

Gospely se staly na začátku letních dnů tak vyhledávanými nejen zpěváky, ale i publikem, že akci přestala stačit kapacita kostela. Proto jsme pro zachování existence akce Zlínu založili nejdříve občanské sdružení, které posléze přešlo v zapsaný spolek Duše zpívej, centrum na podporu kulturních aktivit. Od těchto chvil jsme také navázali spolupráci s organizací Malá Múza. Pod vedením Kláry Šidlové a jejích kolegů z hudební školy Yamaha probíhá v dopoledních hodinách hudební příměstský tábor, kam vysíláme naše gospelové lektory, aby se věnovali hudební výchově dětí. Odpoledne naši „gospelisté“ pokračují v práci s dospělejšími zpěváky. Vyvrcholením společného týdenního snažení je koncert v Kongresovém centru.

Během let, co akci pořádáme, se stala tradiční pro první prázdninové dny ve Zlínském klubu 204 a přilehlém Komenského parku. Stále platí to, co na začátku. Během gospelového týdne dochází k propojení kultur, náboženství, generací. Vznikají tu pevná přátelství, lidé prostě souznějí.

Gospely a spirituály nejsou jednoduché. Neslibujeme zázraky. Týden gospelového zpívání je intenzivní umělecká tvorba. Naši lektoři pro nás a pro úspěch akce ze sebe vydají maximum. Totéž očekávají od nás. Pak ale výsledek stojí za to. V procesu tvorby je nutné projevit schopnosti sebekázně, dochvilnosti, značnou dávku tolerance, naslouchání druhým, respektu. Je to tvrdá práce, která ale přinese ovoce. A my se nestačíme divit, co jsme za pouhý týden sobě i světu dokázali. Jako bychom to ani nebyli my, ale naše duše za nás zpívaly, z plna hrdla, z plných plic, z celého srdce.